2019 rodzina zjednoczona na modlitwie

PAŹDZIERNIK 2019 - ŁAGODNOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

ŁAGODNOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wprowadzenie

Łagodność jest umiejętnością zachowania spokoju w cierpieniu, wobec ludzi przykrych i dokuczliwych. Łagodność wyraża się w spojrzeniu, ujawnia się w głosie i w słowach. Sprawia, że jesteśmy w stanie opanować rosnące w nas uczucie gniewu. Człowiek, który się gniewa na drugiego, zwykle pragnie odwetu, natomiast łagodność opanowuje w nas chęć do odwetu.

Więcej…

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

OPLATEK2
Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz początek Nowego Roku stanowi sposobny czas dzielenia się opłatkiem i składania sobie przy tej okazji serdecznych życzeń. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, odwołując się do tradycji lat ubiegłych, pragnie zjednoczyć na wspólnym spotkaniu opłatkowym w poszczególnych rejonach Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego, Katechetów oraz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, mieszkających i pracujących na terenie naszej diecezji.

Biskup Ełcki zaprasza do wspólnej modlitwy, podzielenia się Dobrą Nowiną i słowami życzeń noworocznych w poszczególnych rejonach naszej diecezji według następującego porządku:

6 stycznia (poniedziałek)

 • spotkanie opłatkowe dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z rodzinami w Katedrze Ełckiej o godz. 16.00.

10 stycznia (piątek)

 • spotkanie Kapłanów w Olecku (par. Podwyższenia Krzyża Świętego) o godz. 9.30
 • Katechetów (par. NMP Królowej Polski) o godz. 10.00; Sióstr (Dom Sióstr Albertynek) o godz. 12.00.

13 stycznia (poniedziałek)

 • spotkanie Kapłanów w Piszu (par. MB Ostrobramskiej) o godz. 9.30
 • Katechetów (par. św. Jana Chrzciciela) o godz. 10.00
 • Sióstr (Dom Sióstr Pallotynek,ul. Sikorskiego 7) o godz. 12.00.

14 stycznia (wtorek)

 • spotkanie Kapłanów w Suwałkach (Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska) o godz. 9.30
 • Sióstr (Dom Sióstr Terezjanek, ul. E. Plater 2a) o godz. 11.30
 • Katechetów (Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska) o godz. 14.00.

15 stycznia (środa)

 • spotkanie Kapłanów w Giżycku (par. św. Kazimierza Królewicza) o godz. 9.30
 • Katechetów (par. św. Kazimierza Królewicza) o godz. 10.00
 • Sióstr (Dom Sióstr Elżbietanek) o godz. 12.00.

16 stycznia (czwartek)

 • spotkanie Kapłanów w Ełku (Centrum Pastoralno-Administracyjne) o godz. 9.30
 • Katechetów o godz. 14.00

17 stycznia (piątek)

 • spotkanie Kapłanów w Augustowie (Dom Księży Emerytów) o godz. 9.30
 • Katechetów (Dom Księży Emerytów) o godz. 10.00
 • Sióstr (Dom Sióstr Rodziny Maryi) o godz. 12.00.
2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś283
TydzieńTydzień677
OgółemOgółem322978