2019 rodzina zjednoczona na modlitwie

PAŹDZIERNIK 2019 - ŁAGODNOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

ŁAGODNOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wprowadzenie

Łagodność jest umiejętnością zachowania spokoju w cierpieniu, wobec ludzi przykrych i dokuczliwych. Łagodność wyraża się w spojrzeniu, ujawnia się w głosie i w słowach. Sprawia, że jesteśmy w stanie opanować rosnące w nas uczucie gniewu. Człowiek, który się gniewa na drugiego, zwykle pragnie odwetu, natomiast łagodność opanowuje w nas chęć do odwetu.

Więcej…

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Światowy dzień życia konsekrowanego
Wielkim wydarzeniem dla całego Kościoła a więc i Diecezji Ełckiej był światowy Dzień Życia Konsekrowanego, obchodzony w tym roku dnia 3 lutego. Główne uroczystości, na które przybyły osoby konsekrowane z wszystkich zgromadzeń pracujących na terenie Diecezji, rozpoczęły się o godzinie 14:30 - w Centrum Oświatowo Dydaktycznym - wykładem ks. dra A. Jaśko, podejmującym hasło roku duszpasterskiego: „Bądźmy uczniami Chrystusa", ze szczególnym odniesieniem do praktykowania go w życiu osób konsekrowanych.

Szczególnym czasem konsekrowanych świadków Pana jest adoracja, która poprzedziła uroczystą Eucharystię sprawowaną w katedrze ełckiej pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD i J. E. Ks. Bpa Romualda Kamińskiego, koncelebrowaną przez księży zakonnych i proboszczów, w których parafiach posługują osoby konsekrowane. Dzisiejszemu światu potrzeba prawdziwych świadków Pana, którzy są w Nim ukorzenieni i ugruntowani. Dzięki temu mogą stać się dla współczesnych – jak zaznaczył w swej homilii J. E. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD - wymownym znakiem i źródłem, studnią, z której będą czerpać krystalicznie czystą wodę.

Warto więc dołożyć starań, aby nic nie zdołało tej wody zmącić... Wielką niespodzianką był dla wszystkich zebranych spektakl p.t.: „Mały Książe" A. de Saint Exupery, przygotowany przez kleryków I roku WSD w Ełku. Na zakończenie – umocnieni już pokarmem eucharystycznym, Słowem i sztuką – konsekrowani spotkali się przy wspólnym stole. To doskonały moment na tworzenie więzi, wymianę doświadczeń, podzielenie się radością i trudnościami, z jakimi trzeba się zmierzyć w codzienności.

Światowy Dzień Osób Konsekrowanych to doskonały moment na uzmysłowienie sobie wielkiego Daru i Łaski wybrania oraz wyrażenia Bogu wdzięczności za tak wielkie rzeczy, których dokonuje w życiu zwyczajnych przecież ludzi. To również okazja, by otoczyć Osoby Konsekrowane swoją modlitwą i docenić wartość ich służebnej posługi dla dobra Kościoła i świata.

oprac. s. Blanka Szymańska OSB

GALERIA

{gallery}/sampledata/foto/sw_zycia_konsekrowanego_2008:150:100::0{/gallery}

2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś283
TydzieńTydzień677
OgółemOgółem322978