2019 rodzina zjednoczona na modlitwie

PAŹDZIERNIK 2019 - ŁAGODNOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

ŁAGODNOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wprowadzenie

Łagodność jest umiejętnością zachowania spokoju w cierpieniu, wobec ludzi przykrych i dokuczliwych. Łagodność wyraża się w spojrzeniu, ujawnia się w głosie i w słowach. Sprawia, że jesteśmy w stanie opanować rosnące w nas uczucie gniewu. Człowiek, który się gniewa na drugiego, zwykle pragnie odwetu, natomiast łagodność opanowuje w nas chęć do odwetu.

Więcej…

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Z inicjatywy J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, ruszyły prace Diecezjalnej Komisji ds. Powołań w nowym składzie. Jej nowomianowanym Przewodniczącym został ks. kan. dr Stanisław Jóźwiak, a członkami przedstawiciele grona kapłańskiego i zakonnego z naszej Diecezji:

 • ks. kan mgr Witold Bączyk
 • ks. dr Dariusz Brozio

Z inicjatywy J. E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, ruszyły prace Diecezjalnej Komisji ds. Powołań w nowym składzie. Jej nowomianowanym Przewodniczącym został ks. kan. dr Stanisław Jóźwiak, a członkami przedstawiciele grona kapłańskiego i zakonnego z naszej Diecezji:

 • ks. kan mgr Witold Bączyk
 • ks. dr Dariusz Brozio
 • ks. dr Karol Bujnowski
 • ks. mgr lic. Tomasz Gajda
 • ks. prał. mjr mgr Kazimierz Gryboś
 • ks. prał. mgr Klemens Litwin
 • ks. mgr Jacek Nogowski
 • ks. mgr Wojciech Stokłosa
 • ks. mgr Paweł Sufleta SDB
 • s. mgr Blanka Szymańska OSB
 • s. mgr Jadwiga Drewnik RM
 • s. mgr Dominika Seredźińska CST
 • s. mgr Zofia Trzonkowska SAC

Głównym tematem spotkania była refleksja nad sposobami docierania do młodzieży z atrakcyjną formą Jezusowego zaproszenia, która stanowi uczestnictwo w sprawach samego Boga, organizowanie spotkań modlitewnych w poszczególnych rejonach Diecezji, rekolekcji stacjonarnych i rekolekcji w drodze oraz dni skupienia.

Pośród wyzwań współczesności dziś coraz trudniej zaproponować młodzieży ewangeliczną drogę życia, jednak jest to możliwe przy zaangażowaniu parafii i wspólnot, osobistym świadectwie oraz modlitwie. Każdy z nas może się stać towarzyszem drogi, towarzyszem powołania nawet wówczas, gdy na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe... Wystarczy jednak odpowiedzieć na Łaskę i żyć w Jej rytmie...

Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się w kwietniu b.r., dzięki czemu będzie można podzielić się konkretnymi projektami spotkań i działań na rzecz promocji powołań w naszej Diecezji.

2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś283
TydzieńTydzień677
OgółemOgółem322978