2019 rodzina zjednoczona na modlitwie

GRUDZIEŃ 2019 - OPANOWANIE OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

OPANOWANIE OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wprowadzenie

Opanowanie oznacza umiarkowanie lub powstrzymywanie się od czegoś. Owoc ten pozwala rozsądnie korzystać z powierzonych sobie dóbr i zgodnie z ich przeznaczeniem. Pozwala również rezygnować z dozwolonych przyjemności dla wyższych celów podyktowanych z miłości. Wyrażać się może w bardzo wielu aspektach naszego życia, np. rezygnacja z alkoholu, palenia papierosów czy objadania się. Można być wstrzemięźliwym w oglądaniu telewizji, graniu na komputerze, przesiadywaniu na Facebooku. Warto ćwiczyć się we wstrzemięźliwości w stosunku do spraw, które sprawiają nam największe problemy.

Więcej…

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Środki unijne
Informacja dla Księży Proboszczów parafii leżących na terenie powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego.

P. Jarosław Franczuk - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” informuje, że jego Stowarzyszenie pozyskało ponad 12 mln zlotych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Środki te mogą być przeznaczone na wsparcie działań i inicjatyw lokalnych na obszarze trzech powiatów: ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (tzw. EGO), z wyłączeniem miasta Ełk oraz Gminy Ełk. Uzyskanie dotacji było możliwe dzięki opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru EGO i podpisanie umowy na jej realizację z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego po wygranym konkursie. Środki, którymi dysponuje Stowarzyszenie są to środki z tak zwanej Osi IV PROW, które przewidują działania z priorytetu „Odnowa Wsi” i „Małych Projektów”.

Beneficjentem tych środków mogą być parafie, ale żeby skorzystać z tych środków należy złożyć wniosek w ogłaszanym przez nas konkursie. Wielkość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych i wynosi od 4 500 do 25 000 złotych. Pan Jarosław Franczuk jest gotów przeprowadzić szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków.

W przypadku zainteresowania jego ofertą prosi on o kontakt telefoniczny:

  • praca: 87 619 90 53
  • kom. 601 559 195

Ks. Jacek Uchan

2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś149
TydzieńTydzień149
OgółemOgółem341601