2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Środki unijne
Informacja dla Księży Proboszczów parafii leżących na terenie powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego.

P. Jarosław Franczuk - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” informuje, że jego Stowarzyszenie pozyskało ponad 12 mln zlotych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Środki te mogą być przeznaczone na wsparcie działań i inicjatyw lokalnych na obszarze trzech powiatów: ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (tzw. EGO), z wyłączeniem miasta Ełk oraz Gminy Ełk. Uzyskanie dotacji było możliwe dzięki opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru EGO i podpisanie umowy na jej realizację z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego po wygranym konkursie. Środki, którymi dysponuje Stowarzyszenie są to środki z tak zwanej Osi IV PROW, które przewidują działania z priorytetu „Odnowa Wsi” i „Małych Projektów”.

Beneficjentem tych środków mogą być parafie, ale żeby skorzystać z tych środków należy złożyć wniosek w ogłaszanym przez nas konkursie. Wielkość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych i wynosi od 4 500 do 25 000 złotych. Pan Jarosław Franczuk jest gotów przeprowadzić szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków.

W przypadku zainteresowania jego ofertą prosi on o kontakt telefoniczny:

  • praca: 87 619 90 53
  • kom. 601 559 195

Ks. Jacek Uchan

Wizyt:

DziśDziś236
TydzieńTydzień553
OgółemOgółem300851