2019 rodzina zjednoczona na modlitwie

PAŹDZIERNIK 2019 - ŁAGODNOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

ŁAGODNOŚĆ OWOCEM DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wprowadzenie

Łagodność jest umiejętnością zachowania spokoju w cierpieniu, wobec ludzi przykrych i dokuczliwych. Łagodność wyraża się w spojrzeniu, ujawnia się w głosie i w słowach. Sprawia, że jesteśmy w stanie opanować rosnące w nas uczucie gniewu. Człowiek, który się gniewa na drugiego, zwykle pragnie odwetu, natomiast łagodność opanowuje w nas chęć do odwetu.

Więcej…

Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019

Boże Ojcze,
Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Obraz-bez-sukienek 500px
Giżycko – 7 czerwca 2014

 • Oczekiwanie na przybycie Matki Bożej z Ełku
  • 15.30 - 16.30 zawiązanie wspólnoty przy amfiteatrze Plaży Miejskiej w Giżycku. Rozstrzygniecie konkursów o charakterze Maryjnym, wręczenie nagród, koncert chórów i scholi parafialnych
  • 16.30 modlitewne oczekiwanie przed przybyciem Obrazu Jasnogórskiego
 • 17.00 - powitanie obrazu i procesja do portu (około 100 m)
 • Ustawienie obrazu na przygotowanym tronie na statku
 • Nabożeństwo na statku
 • Rejs modlitewny do Rydzewa – modlitwa wiernych, wypuszczenie wieńców pamięci oraz Różaniec z rozważaniami
 • Zawierzenie Matce Bożej żeglarzy i wszystkich odpoczywających na Mazurach oraz mieszkańców Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
 • Podziękowanie w imieniu żeglarzy
 • Modlitwa i błogosławieństwo
 • Pieśń i Apel Jasnogórski
 • Port Rydzewo
  • Przeniesienie Obrazu do samochodu – kaplicy
  • Odjazd do Mikołajek
  • Wspólna Agapa dla pozostających – odpowiedzialna parafia Miłki oraz Rydzewo

Obraz-bez-sukienek 500px
Mikołajki – 07 czerwca 2014

 • Oczekiwanie na przybycie Matki Bożej – 18.30 – Pl. Wolności w Mikołajkach
  • Zawiązanie wspólnoty
  • Spektakl „Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji" w wykonaniu teatru p. Piotra Kowalewskiego
 • 19.30 – Przejście do zbiegu Al. Spacerowej i ul. Warszawskiej – ok. 300m
 • Nabożeństwo oczekiwania
 • 19.45 – Przyjazd Obrazu
  • Ucałowanie i przeniesienie obrazu na statek
  • Honory Matce Bożej oddaje załoga statku
 • Słowa powitania
 • Liturgia Słowa Bożego
 • Wypłyniecie statku
  • Różaniec z rozważaniami podczas rejsu statku
 • Wejście na jezioro Śniardwy – modlitwa za zmarłych i puszczenie zniczy – hołd zmarłym oddają jednostki
 • Powrót na jezioro Mikołajskie – Koronka do Miłosierdzia Bożego za zmarłych żeglarzy oraz tych, którzy utracili życie na wodzie
 • Cumowanie przy nabrzeżu na wysokości kościoła MB Różańcowej
  • Apel Jasnogórski
  • Akt zawierzenia Matce Bożej
  • Pożegnanie Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia
  • Przeniesienie obrazu do samochodu kaplicy – śpiew
  • Agapa dla gości – Restauracja Sielawa
2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś283
TydzieńTydzień677
OgółemOgółem322978