Herb Ełku
Chcemy podzielić się radością, że z Bożą pomocą i wspraciem Urzędu Miasta oraz wielu życzliwych ludzi zakończyliśmy kolejny projekt realizowany przez Centrum Oświatowo Dydaktyczne w ramach działającej Ełckiej Kuźni Talentów pt. NIE DLA MIERNIAKÓW - ZAJĘCIA Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W EKT.

Wytyczyliśmy sobie tym razem cel, by stworzyć ciekawą propozycję - alternatywę do prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego, promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki, współpracy z rodziną w dysfunkcji, dzięki czemu nasi podopieczni zdobyli umiejętność przyjmowania właściwych postaw życiowych, a swoją wiedzą i zachowaniem nauczyli się oddziaływać na najbliższe środowisko.

Zgodnie z założeniami stworzyliśmy miejsce i warunki, w których dzieci i młodzież zostały otoczone fachową opieką psychologiczną zarówno w terapii indywidualnej i grupowej, rozwinęły swoje umiejętności językowe. Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi (w specjalnie przygotowanej sali konferencyjnej) oraz plenerowe wpłynęły na atrakcyjny przekaz niezbędnych treści w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w przedmiotach humanistycznych, co w efekcie przełożyło się na poprawę wyników w nauce i zachowaniu oraz odkryciu, że zdobywanie wiedzy połączone z promocją zdrowego stylu życia może być niesamowitą i atrakcyjną przygodą.

Wspomogliśmy w ten sposób rodziców i szkołę w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych oraz kształtowaliśmy właściwe postawy w zakresie profilaktyki uzależnień (współpraca w grupie, pomoc w zajęciach) wśród młodych mieszkańców Ełku. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje na konieczność kontynuacji podjętej inicjatywy. W projekcie łącznie wzięło udział ponad 70 osób, dzieci i młodzieży. W czasie zajęć dydaktycznych i warsztatowych, prowadzonych przez wychowawców, nauczycieli, terapeutów i wolontariuszy, staraliśmy się kształtować postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem alkoholu i środków.

Ponadto – w ramach indywidualnych konsultacji psychologicznych dla podopiecznych i ich rodziców- zwracaliśmy uwagę na poprawę emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci w środowisku pozaszkolnym często borykającym się z problemem alkoholizmu, uzależnień i innych dysfunkcji. Otaczając troską podopiecznych, zwróciliśmy również uwagę na ich podstawowe potrzeby, zapewniając jedne posiłek dziennie – wielokrotnie przygotowywany przez samych podopiecznych w ramach zajęć kulinarnych – oraz możliwość odpoczynku, rekreacji w gronie rówieśniczym.

Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat, pochodzące z rodzin alkoholowych, niewydolnych wychowawczo oraz o trudnej sytuacji materialnej. Wszyscy chętnie korzystali z zajęć uatrakcyjnionych ciekawymi programami multimedialnymi. Podopieczni – niezależnie od grupy wiekowej – zawiązali zwartą wspólnotę o jasno określonym celu szczegółowym: rozwój umiejętności, wyrównanie niedoborów edukacyjnych i promocja zdrowego stylu życia. Ponadto, wychowankowie nabyli umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Zrealizowaliśmy zamierzone cele, przy dużym wkładzie własnym, gdyż uzyskana dotacja zapewniła jedynie w okrojonym stopniu pokrycie kosztów prowadzenia zajęć i materiałów promocyjnych.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE BĘDZIEMY MOGLI KONTYNUOWAĆ TĘ INICJATYWĘ RÓWNIEŻ W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2010/1011

Wizyt:

DziśDziś294
TydzieńTydzień2561
OgółemOgółem363084