mtj
Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi rozpoczynamy II Miesiąc Nowenny przed Peregrynacją, która stanowi nasze duchowe przygotowanie się do tak wielkiego wydarzenia w naszej diecezji.

TEMAT DRUGIEGO MIESIĄCA NOWENNY (styczeń 2013):

W INTENCJI RODZINY, ABY BYŁA BOGIEM SILNA

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 • Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...
 • Módlmy się przez wstawiennictwo Królowej Polski, aby rodziny nasze stawały się Bogiem silne, budując swoją teraźniejszość i przyszłość na Chrystusie i z Chrystusem. Ciebie prosimy...

MODLITWA MIESIĄCA (przed lub po Mszy św.)

Razem z Tobą, Maryjo, prosimy Chrystusa i przyrzekamy stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego oraz umacniać w rodzinach królowanie Jezusa Chrystusa, broniąc czci Imienia Bożego i wszczepiając w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii. Matko, proś Swojego Syna, aby dzieci w rodzinach były wychowywane w oparciu o oblubieńczą miłość rodziców. Bogarodzico, ochraniaj przed lękiem polskie rodziny przy spełnianiu swoich chrześcijańskich powinności. Razem z Tobą Maryjo, wołamy do Pana Jezusa w III tajemnicy radosnej Różańca św. Narodzenie Pana Jezusa. (dziesiątek Różańca św.)

ROZWAŻANIE NA DRUGI MIESIĄC NOWENNY (materiał opracował ks. Przemysław Zamojski)

Aby rodzina była Bogiem silna

W drugim miesiącu Nowenny przed peregrynacją wizerunku Matki Bożej jesteśmy zaproszeni do refleksji o naszych rodzinach i do modlitwy za nie. Intencja tej modlitwy brzmi: Aby rodzina była Bogiem silna. To pojemne treściowo hasło zostało zaproponowane przez biskupów polskich już w trakcie nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski.

Co to znaczy, że rodzina jest Bogiem silna? Jan Paweł II podczas Mszy dla rodzin w Szczecinie w 1987 roku nawiązując do tego hasła powiedział: Rodzina Bogiem silna — to jest zarazem rodzina jako siła człowieka: rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością i zaufaniem. Rodzina „szczęśliwa" i uszczęśliwiająca. Arka Przymierza.

Scena odnalezienia Jezusa w świątyni może stanowić punkt wyjścia w proponowanej refleksji. W tym obrazie widzimy szlachetnych ludzi wzajemnie obdarzających się miłością i zaufaniem, którzy pielgrzymują do Jerozolimy. Pomimo tego, że Jezus nie miał 13 lat, które by zobowiązywały Go do przestrzegania przepisów Prawa, to jednak Jego ziemscy rodzice pomagają mu w rozwoju duchowym, pozwalając Mu uczestniczyć w obchodzie święta.

Józef i Maryja łączyli zaufanie do Jezusa z troską o Niego – była to troska dwóch miłujących się osób o ich dziecko. Opiekunowie Jezusa współuczestniczą w trudzie wychowania Syna: Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie( Łk 2, 48). Jednocześnie Jezus staje się ich wychowawcą: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? We wspólnocie szanujących się osób każdy jest wychowawcą i każdy jest wychowywany. Dzieci mogą sprawić, że rodzice dojrzewają do rodzicielstwa, o ile ci ostatni mają otwarte serca i umieją patrzyć i słuchać po Bożemu. Maryja jest wychowywana przez Jezusa przez całe Jej życie. To On wskazuje nieustannie, na to, co jest w życiu najbardziej istotne. Dante w Boskiej Komedii użył pięknego określenia Maryja – córka swego Syna. Nierzadko zdarza się, że dzieci poprzez przygotowanie do sakramentów, prowadzą swoich opiekunów do Boga. Pierwsza Komunia Święta i pierwsza spowiedź dziecka, nierzadko doprowadza rodziców do odnowienia ich życia sakramentalnego.

Ważne jest, by w rodzinach ludzi wierzących stworzony był klimat poszukiwania woli Bożej, który cechuje się wolnością wobec własnych projektów, by być w tym, co należy do Ojca. Można więc zauważyć na podstawie dotychczasowej refleksji, że aby rodzina była Bogiem silna muszą się w niej kształtować więzi oparte na szacunku i umiejętności słuchania Boga i siebie nawzajem.

Często w rodzinie człowiek czuje się samotny. Wynika to z braku więzi pomiędzy poszczególnymi członkami wspólnoty rodzinnej. Współczesny styl życia pogłębia poczucie izolacji i samotności. Polega on na tym, że jesteśmy zabiegani, zapracowani, a kiedy już jesteśmy w domu, to nie lgniemy do domowników – często wypełniaczem czasu staje się telewizor, czy komputer. Nie ma więc ochoty i możliwości na to, by tworzyć głębokie duchowe więzi z mężem, żoną, bratem lub siostrą. Bardziej bywamy w związku małżeńskim, niż jesteśmy. Zdarza się, że można usłyszeć narzekanie żony, że nie tak wyobrażałam sobie małżeństwo – mój mąż jak nie jest w pracy, to siedzi przed telewizorem, a ja pozostaję samotna. Dzieci wyszły z domu, nie mam z kim porozmawiać. Moja rozrywka to utrzymywanie domu w porządku. Dietrich von Hildebrand napisał, że dla człowieka fizyczna obecność innych ludzi pozbawiona jakiegokolwiek kontaktu duchowego jest wyrafinowaną formą cierpienia.

Spotkanie drugiego człowieka, zainteresowanie się jego życiem, otwarcie się na jego duchowe wnętrze wymaga porzucenia egoizmu, zamiłowania do wygody, do życia tylko własnymi sprawami. Prawdziwego szczęścia nie zapewni ospałość, gnuśność, opieszałość, czy jakiekolwiek cwaniactwo w relacjach z innymi. Błędnym jest wtedy mówienie, że dzielimy z kimś życie – my je tylko spędzamy.

Nasza religijność jest wtedy pozorną wiarą w Boga. Przygotowanie do peregrynacji jest okazją do tego, by prosić Boga za pośrednictwem Matki Bożej o nawiązanie nowych, pięknych relacji w naszych rodzinach. Prosić również o to, by pogłębił i umocnił te, które są dobre, oparte na szacunku i wsłuchiwaniu się w siebie nawzajem. Prośmy prze de wszystkim o to, by Maryja zaprowadziła nas do Jezusa, bo od relacji z Nim zależy jakość naszych więzi z najbliższymi.

NABOŻEŃSTWO MARYJNE

 • Pieśń na rozpoczęcie: O Maryjo, witam Cię!
 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Modlitwa wstępna: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Jasnogórska Pani, Wielka Boga - Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności posłannictwu Narodu, który przed tysiącem lat został obmyty w wodach Chrztu świętego. Składamy u Twoich stóp siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Odnawiamy śluby przodków naszych, by Ciebie uznać ponownie za naszą Patronkę i Królową naszego Narodu. Siebie i całą Ojczyznę polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Pieśń: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką.

Modlitwa:

Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy i świętego Józefa, utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju.

Wołajmy: Błagamy cię, Jasnogórska Pani.

 • K: Matko Syna Bożego, wypraszaj łaski dla rodzin w naszej parafii.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Bogarodzico spraw, aby każda rodzina pokrzepiała się Najświętszym Sakramentem
 • i budowała Domowy Kościół.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Matko, bądź wychowawczynią ojców i matek.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Spraw, aby rodziny polskie były silne Bogiem.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Stań na straży budzącego się życia w polskich rodzinach.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Naucz polskie rodziny zachowywać prawo Boże i dobre obyczaje.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

(dziesiątek Różańca św.)

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i dusze moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Tobie zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

Pieśń maryjna

Modlitwa kończąca: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Chcemy pamiętać o tym, ze Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość
i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Tobie ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

 • Pieśń przed błogosławieństwem
 • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Wizyt:

DziśDziś220
TydzieńTydzień873
OgółemOgółem666069