2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

herb bp J MazuraW tym roku duszpasterskim towarzyszy nam hasło: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. To właśnie rodzina jest jedną z podstawowych wspólnot, która na różnych płaszczyznach codziennego życia stwarza okazje do odkrywania Osoby Ducha Świętego i Jego darów.

Doświadczenie pokazuje, że to rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowania, także w wymiarze religijnym. Rodzice przez swój przykład i słowo mają doprowadzić dzieci do Chrystusa i nauczyć je przyjacielskiego dialogu z Nim. Poznawanie Boga prowadzi do spójności życia, między tym, co mówimy i robimy, między wiarą i działaniem, między słowami i życiem. 

Mam nadzieję, że tematyka proponowanych spotkań, zachęci was do osobistych przemyśleń i pomoże obudzić w waszych rodzinach potrzebę stałej troski o rozwój życia religijnego, a szczególnie wspólnej modlitwy. Z całego serca zachęcam Was, abyście gromadzili się na wspólnej modlitwie.

Chociaż niejednokrotnie potrzeba odwagi, aby podjąć wspólną modlitwę czy rozmowę na tematy religijne, nie zapominajcie, że w ten sposób umacniacie więź małżeńską i rodzinną, a przede wszystkim dzielicie się wiarą. Wzywajcie Ducha Świętego, by przychodził z pomocą Waszym słabościom. 

Niech te spotkania, rozpoczynając od stycznia 2018 roku, odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i w dogodnym dla was czasie. Zachęcajcie dzieci do modlitwy osobistej. Zadbajcie również o modlitwę małżeńską, ponieważ wspólna modlitwa małżonków scala małżeństwo, scala rodzinę. 

Tegoroczne tematy spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych są poświęcone Osobie Ducha Świętego i Jego darom. Wprawdzie w naszych sercach nosimy podwójną pieczęć Ducha Świętego, jednak brakuje nam ciągle żywego przekonania o synostwie Bożym, poświadczanym przez Niego w naszych sercach.

Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Duch Święty przez swoją łaskę, pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia”( KKK 684). W obecnych czasach istnieje jednak szczególna potrzeba nieustannego przypominania obowiązku chrześcijańskiego świadectwa na miarę udzielonego nam Bożego Ducha.

Z serca dziękuję Dyrektorowi i pracownikom Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, Kapłanom, Katechetom oraz wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania tych spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych. Zapewniam o moich modlitwach w intencjach Waszych rodzin, a na owocne przeżywanie tych spotkań wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki