Święty Brunon

Dekretem Biskupa Jerzego Mazura SVD, Biskupa Ełckiego ustanowiono Bractwo Świętego Brunona z Kwerfurtu. Celem Bractwa, na którego czele stoi Kapituła, jest troska o dobro duchowe lokalnego Kościoła, upowszechnianie wzorca osobowego reprezentowanego przez Świętego Brunona, wzrost wiary i kultury chrześcijańskiej, współpraca ekumeniczna. Dziekanem Kapituły Świętego Brunona będzie każdorazowy proboszcz parafii Św. Brunona w Giżycku, będący jednocześnie Kustoszem Sanktuarium. Członkami Bractwa mogą być świeccy (po jednej osobie z każdej giżyckiej parafii) i duchowni (proboszczowie giżyckich parafii).

Wizyt:

DziśDziś135
TydzieńTydzień1663
OgółemOgółem890853