rok wiary
11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II Ojciec Święty Benedykt XVI w Rzymie dokonał otwarcia Roku Wiary. W tym też dniu minęło 20 lat od opublikowania przez błogosławionego Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego. W założeniu papieża Rok Wiary ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa, zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji.

Powinien również wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm ma być też prawdziwym narzędziem wspierania w wierze, zwłaszcza dla tych, którzy troszczą się o wychowanie chrześcijan. Papież zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary. 

Rok Wiary kończący się w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku.

 

Wizyt:

DziśDziś149
TydzieńTydzień302
OgółemOgółem897875