Kościół ełcki włącza się w przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoniego i wypracowuje własne formy i propozycje działań ukierunkowanych na odnowienie i ożywienie ducha misyjnego. Wszyscy ochrzczeni winni zaangażować się w przygotowywanie i przeżywanie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest także wspaniałą szansą w diecezji ełckiej, by modlić się za misje, by obudzić i ożywić w wierzących odpowiedzialność misyjną, by umocniła się świadomość, że jesteśmy uczniami misjonarzami z chrztu świętego i bierzmowania, by poznać misjonarzy jako świadków wiary, by wspomóc misjonarzy i misjonarki.

Zachęcani jesteśmy by przygotowywać się i przeżywać ten Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w czterech wymiarach:

 1. Osobiste spotkanie z Chrystusem żyjącym w Kościele: Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa osobista i wspólnotowa
 2. Świadectwo: święci, męczennicy misji i wyznawcy wiary, którzy pochodzą z Kościołów rozproszonych po całym świecie
 3. Formacja: biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna związane z misją ad gentes
 4. Miłosierdzie dla misji: wsparcie finansowe dla placówek misyjnych oraz młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Pragnę zaproponować byśmy przygotowywali się i przeżywali Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w parafiach, rodzinach i szkołach

I. PARAFIA 

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem

 • Uroczyste Msze św. z homilią w niedziele i święta o tematyce misyjnej i pracy misjonarzy (z zachętą do wygłaszania codziennych homilii). Zaangażowanie we Mszach św. : wspólnot zakonnych, parafialnych rad duszpasterskich, wspólnot, stowarzyszeń i ruchów kościelnych, dzieci i młodzież. Komunia św. w intencji misji
 • w każdy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji misji i powołań misyjnych (od godz. 15.00 do Mszy św. wieczornej)
 • Codzienne nabożeństwo różańcowe w intencji misji
 • Modlitwa indywidualna lub wspólnotowa. Koronka do Bożego Miłosierdzia

2. Świadectwo. Uczmy się od świadków

 • spotkania z misjonarzami, misjonarkami
 • zapoznawanie się ze świadkami i męczennikami wiary w czasie nabożeństw różańcowych
 • filmy o pracy misjonarzy i misjonarek

3. Formacja. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy stałej formacji misyjnej związanej z misją ad gentes (biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna)

 • homilia w niedziele i dni powszednie o tematyce misyjnej
 • nabożeństwo różańcowe (czytanki październikowe)
 • spotkanie z misjonarzami, misjonarkami
 • filmy o tematyce misyjnej
 • spotkania formacyjne we wszystkich wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych winne być o tematyce misyjnej
 • programy telewizyjne o tematyce misyjnej

4. Miłosierdzie na rzecz misji

 • kształtowanie odpowiedzialności za misje
 • dar serca złożony na tacę na Papieskie Dzieła Misyjne (Niedziela Misyjna)
 • dodatkowe ofiary składane będą przekazane na ten cel i dla naszych misjonarzy fideidonistów pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach. Dzięki naszej pomocy misjonarze mogą nieść nadzieję i pociechę potrzebującym.

II. RODZINA

1.  Osobiste spotkanie z Chrystusem w rodzinie 

 • wspólne czytanie Pisma Świętego,
 • Modlitwa w rodzinie. Przynajmniej dziesiątek różańca w gronie rodziny ofiarowany w intencji misji, misjonarzy, o powołania misyjne.
 • Modlitwa osobista. Koronka do Bożego Miłosierdzia.

2. Świadectwo

 • rozmowy o misjonarzach jako świadkach wiary
 • Zapoznawanie się ze świadkami wiary, misjonarzami poprzez czytanie literatury misyjnej, czasopism misyjnych, katolickich w tym także Martyrii
 • filmy o pracy misjonarzy i misjonarek

3. Formacja. Jako uczniowie misjonarze potrzebujemy formacji misyjnej związanej z misją ad gentes

 • wysłuchanie katechezy o tematyce misyjnej prowadzonej przez biskupów z Komisji EP ds. Misji a transmitowanej przez Radio Maryja w każdą sobotę o godz. 8.30 (powtórka: godz. 17.00);
 • homilie o tematyce misyjnej wygłaszane na Mszach św. w każdą niedzielę, transmitowanych przez TVP 1, telewizję „TRWAM”, Radio Maryja, Polskie Radio i inne środki społecznego przekazu.
 • w ramach spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach zachęcam by podejmować temat: misyjność Kościoła, Jestem uczniem misjonarzem z chrztu świętego. Jak realizować powołanie misyjne?
 • Korzystanie z literatury misyjnej, czasopism misyjne, filmów misyjnych

4. Miłosierdzie na rzecz misji

 • rodzina pomaga rodzinie z Aleppo w Syrii lub w Sudanie czy naszym misjonarzom fideidonistom i pochodzących z diecezji ełckiej jako pomoc w ich pracy z biednymi, potrzebującymi, pracy z dziećmi, młodzieżą na misjach,

III. SZKOŁA 

1. Osobiste spotkanie z Chrystusem 

 • w czasie katechez ukazywanie posłania misyjnego według relacji czterech Ewangelistów
 • modlitwa w czasie katechezy za misje i zachęcanie do modlitwy indywidualnej za misje
 • zachęcanie do zaangażowania się w parafii, do udziału we Mszach św., adoracji i modlitwie różańcowej, koronką do Miłosierdzia Bożego
 • zachęcanie do zaangażowania się w program w rodzinie

2. Świadectwo. Uczmy się od świadków

 • ukazywanie świadków wiary w czasie każdej katechezy, życie i działalność misjonarzy i misjonarek
 • zachęcanie do korzystania z książek, czasopism, Martyrii
 • filmy o misjonarzach

3. Formacja misyjna uczniów misjonarzy

 • organizacja konkursów o tematyce misyjnej i zachęta do wzięcia udziału w konkursie „Mój szkolny kolega z misji”.
 • przygotowywanie dzieci do kolędowania misyjnego w czasie Bożego Narodzenia i do II Kongresu Misyjnego – 1czerwca 2020
 • prowadzenie katechez o tematyce misyjnej zawartych w specjalnym dodatku na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (Misyjne Materiały Liturgiczne)
 • inicjowanie wśród dzieci Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kół Misyjnych, Ognisk Misyjnych

4. Miłosierdzie na rzecz misji

 • dzieci pomagają dzieciom z krajów misyjnych poprzez naszych misjonarzy fidei donum i pochodzących z diecezji ełckiej dla ich pracy z biednymi, potrzebującymi, dziećmi na misjach, 

IV. EWANGELIZACJA NA ULICACH

 • Ewangelizacja w głównych miejscach miast i miejscowości prowadzona przez poszczególne wspólnoty, stowarzyszenia i ruchy kościelne (II i III niedziela października) 

Ponadto zachęcam by:

 1. Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był wspaniałą okazją przede wszystkim dla kapłanów, osób konsekrowanych i liderów różnych grup działających w parafiach, do wejścia w szeregi Papieskiej Unii Misyjnej, stania się jej członkiem. Z całego serca zachęcam. W czasie spotkań rejonowych będzie okazja wejścia w szeregi PUM
 2. Katecheci zaangażowali się w inicjowanie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kółek i Ognisk misyjnych w parafiach, przygotowania Kolędników misyjnych. Tutaj jest wielka rola katechetów, katechetek oraz kapłanów zaangażowanych w katechizację. 

 

 II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej

Hasłem są słowa: OCHRZCZENI I POSŁANI W MOCY DUCHA

II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej będzie miał miejsce w Ełku:

 • 19 października - stacja dorosłych i młodzieżowa.
 • 20 października - zaangażowanie się wszystkich wiernych w parafiach w przeżywanie stacji kongresowej. Katecheci winni przygotować z dziećmi i młodzieżą spektakle misyjne, zaangażować się w liturgię Mszy św. Czyńmy raban misyjny w parafiach. 

Stacja dziecięca będzie miała 3 etapy.

 • I etap - to cały miesiąc październik. W czasie katechez w szkole przygotować dzieci do kolędowania misyjnego w okresie świątecznym,
 • II etap - to misyjne kolędowanie od 26 grudnia do 6 stycznia. Orszak Trzech Króli jest wspaniałą okazją do zaangażowania dzieci i młodzieży w kolędowanie, jasełka.
 • III etap to 1 czerwca 2020 w Ełku - II Kongres Misyjny Diecezji Ełckiej - stacja dziecięca

Wizyt:

DziśDziś25
TydzieńTydzień1975
OgółemOgółem907581