Środki unijne
Informacja dla Księży Proboszczów parafii leżących na terenie powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego.

P. Jarosław Franczuk - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” informuje, że jego Stowarzyszenie pozyskało ponad 12 mln zlotych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Środki te mogą być przeznaczone na wsparcie działań i inicjatyw lokalnych na obszarze trzech powiatów: ełckiego, oleckiego i gołdapskiego (tzw. EGO), z wyłączeniem miasta Ełk oraz Gminy Ełk. Uzyskanie dotacji było możliwe dzięki opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru EGO i podpisanie umowy na jej realizację z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego po wygranym konkursie. Środki, którymi dysponuje Stowarzyszenie są to środki z tak zwanej Osi IV PROW, które przewidują działania z priorytetu „Odnowa Wsi” i „Małych Projektów”.

Beneficjentem tych środków mogą być parafie, ale żeby skorzystać z tych środków należy złożyć wniosek w ogłaszanym przez nas konkursie. Wielkość dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych i wynosi od 4 500 do 25 000 złotych. Pan Jarosław Franczuk jest gotów przeprowadzić szkolenie dotyczące możliwości pozyskania środków.

W przypadku zainteresowania jego ofertą prosi on o kontakt telefoniczny:

  • praca: 87 619 90 53
  • kom. 601 559 195

Ks. Jacek Uchan

Wizyt:

DziśDziś80
TydzieńTydzień234
OgółemOgółem877679