Obraz-bez-sukienek 500px
1 kwietnia rozpoczęliśmy V Miesiąc Nowenny przed Peregrynacją, która stanowi nasze duchowe przygotowanie się do tak wielkiego wydarzenia w naszej diecezji.

TEMAT V MIESIĄCA NOWENNY (kwiecień 2013):

O GORLIWE ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI, KTÓRA JEST DNIEM PAŃSKIM

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 • Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...
 • Módlmy się o gorliwe świętowanie niedzieli, która jest Dniem Pańskim, aby cotygodniowe spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem czyniło Jego uczniów coraz bardziej wiarygodnymi głosicielami zbawczej Ewangelii i aktywnymi budowniczymi cywilizacji miłości. Ciebie prosimy...

MODLITWA MIESIĄCA (przed lub po Mszy św.)

Matko Chrystusa, wierni wpatrują się w Ciebie, gdy słuchają słowa głoszonego podczas niedzielnego zgromadzenia, ucząc się zachowywać je i rozważać w sercu. Od Ciebie Maryjo uczą się stać pod krzyżem, aby składać Bogu Ojcu ofiarę Chrystusa i łączyć z nią ofiarę własnego życia. Matko Kościoła, uproś naszej wspólnocie parafialnej łaskę gorliwego świętowania niedzieli, która jest Dniem Pańskim. Razem z Tobą Maryjo, wołamy do Pana Jezusa w I tajemnicy chwalebnej Różańca św. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (dziesiątek Różańca św.)

ROZWAŻANIE NA PIĄTY MIESIĄC NOWENNY (materiał opracował ks. Przemysław Zamojski)

"Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków." W sytuacji, gdy wielu nerwowo spogląda na zegarek, wpisuje kolejne wydarzenia do i tak szczelnie wypełnionego kalendarza słowa wyżej przytoczone, zaczerpnięte z liturgii Wigilii Paschalnej brzmią szczególnie. Do Jezusa należy czas! Tak trudno znaleźć 15 min. dziennie, aby się pomodlić. Jeszcze większą trudność dla niektórych sprawia zorganizować moment wyjścia do kościoła na niedzielną Eucharystię.

Co się stało sensem naszego życia? Czy nie zamieniliśmy sensu egzystencji na nieustanny pośpiech, ale bez kierunku? Trudzimy się bez celu, bez perspektywy, bez nadziei. Kiedy nagle musimy zwolnić na szpitalnym łóżku... co wtedy? 

Stosunek do niedzieli ujawnia komu lub czemu powierzamy nasze życie. Dobre przeżycie niedzieli prowadzi do przywrócenia porządku naszej codzienności. Tak łatwo wkrada się nieuporządkowana pogoń za pieniądzem, relacjami, popularnością – to nie może być sensem życia ochrzczonego! Niedziela mówi nam że sensem naszej historii jest Bóg.

Tego dnia wracamy do tego co Bóg nam nakazuje. Tego dnia wielu chce z Nim się pojednać w sakramencie pokuty, by przeżyć na nowo jedność z Kościołem, by odczytać swoją historię zbawienia, by uczestniczyć w zgromadzeniu wiernych w sposób pełny i wreszcie - by powrócić do swoich najbliższych, którzy od siebie „oddalają" się realizując swoje codzienne zadania. Niedziela to prze de wszystkim wspólnota Eucharystii, ale nie tylko. Wspólnota Mszy Świętej winna być kontynuowana w rodzinach poprzez wspólny posiłek, wypoczynek i modlitwę.

Dobre przeżywanie niedzieli jest ewangelizacją, często nie bezpośrednio, ale poprzez fakt, że pokazujemy tym, którzy z różnych względów nie świętują naszą hierarchię wartości (np. rezygnacja z robienia zakupów w ten dzień). 

Pisał Ojciec Święty Jan Paweł II:Wszystko nalezy do Boga! Dzień Pański wciąż na nowo potwierdza tę prawdę. Do tego właśnie nawiązuje bardzo obrazowa interpretacja « szabatu » jako swego rodzaju « architektury sakralnej » czasu, która charakteryzuje objawienie biblijne.(13) Dzien ten przypomina bowiem, ze wszechświat i historia należą do Boga, a człowiek nie moze wypełniać swojej misji współpracownika Stwórcy w świecie, jezeli wciąż na nowo nie uswiadamia sobie tej prawdy.

Razem z Maryją chcemy w tym miesiącu nowenny przed peregrynacją raz jeszcze wszystkie sprawy powierzyć Jezusowi, aby on sam pomógł przywrócić ład w naszym życiu.

NABOŻEŃSTWO MARYJNE

 • Pieśń na rozpoczęcie: O Maryjo, witam Cię!
 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Modlitwa wstępna: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Jasnogórska Pani, Wielka Boga - Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności posłannictwu Narodu, który przed tysiącem lat został obmyty w wodach Chrztu świętego. Składamy u Twoich stóp siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Odnawiamy śluby przodków naszych, by Ciebie uznać ponownie za naszą Patronkę i Królową naszego Narodu. Siebie i całą Ojczyznę polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Pieśń: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką.

Modlitwa:

Boże, zmartwychwstanie Twojego Syna jest szczytową prawdą naszej wiary w Chrystusa, dzięki której każdego tygodnia wciąż na nowo w myślach i w życiu wiernych staje się obecne wydarzenie paschalne będące źródłem zbawienia świata. Za przyczyną Jasnogórskiej Pani prosimy o gorliwe świętowanie niedzieli, która jest Dniem Pańskim.

Wołajmy: Błagamy cię, Jasnogórska Pani.

 • K: Matko Kościoła, niech obowiązek świętowania niedzieli przez udział w Eucharystii staje się przez wiernych w pełni zrozumiały.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Niech świadomy i czynny udział w niedzielnej mszy św. czyni nas coraz bardziej wiarygodnymi głosicielami zbawczej Ewangelii i aktywnymi budowniczymi cywilizacji miłości.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Naucz nas świętowania niedzieli w duchu chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Wyjednaj wiernym dar niedzielnego wypoczynku w duchu radości i braterstwa.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Matko nadziei, niech Dzień Pański staje się zaczynem i światłem dla nadziei ludzkiej.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Prosimy, by chorzy i cierpiący poprzez transmisje radiowe i telewizyjne korzystali z obfitych owoców niedzielnej mszy św.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

(dziesiątek Różańca św.)

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i dusze moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Tobie zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

Pieśń maryjna

Modlitwa kończąca: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Chcemy pamiętać o tym, ze Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Tobie ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

 • Pieśń przed błogosławieństwem
 • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Wizyt:

DziśDziś183
TydzieńTydzień1084
OgółemOgółem845231