Obraz-bez-sukienek 500px
1 sierpnia rozpoczniemy IX Miesiąc Nowenny przed Peregrynacją, która stanowi nasze duchowe przygotowanie się do tak wielkiego wydarzenia w naszej diecezji.

TEMAT DZIEWIĄTEGO MIESIĄCA NOWENNY (sierpień 2013):

W INTENCJI OJCZYZNY – O ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI KATOLICKIEJ I NARODOWEJ POLAKÓW

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 • Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...
 • Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby wstawiennictwo Królowej Polski owocowało zachowaniem tożsamości katolickiej i narodowej Polaków. Ciebie prosimy...

MODLITWA MIESIĄCA (przed lub po Mszy św.)

O Maryjo, Jasnogórska Pani, wyniesiona przez Syna do niebieskiej chwały, otaczaj macierzyńską miłością nasz polski naród, który Cię wybrał na swoją Królową. Najlepsza Matko i Królowo, udziel nam pociechy w utrapieniach, broń w niebezpieczeństwach i wspieraj w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Matko Jasnogórska, ogarnij miłością Kościół i naród polski. Sprowadź na drogę wiary wszystkich niewierzących braci naszych. Razem z Tobą Maryjo wołamy do Pana Jezusa w V tajemnicy chwalebnej Różańca św. Ukoronowanie NMP. (dziesiątek Różańca św.)

ROZWAŻANIE NA DZIEWIĄTY MIESIĄC NOWENNY (materiał opracował ks. Przemysław Zamojski)

NABOŻEŃSTWO MARYJNE

 • Pieśń na rozpoczęcie: O Maryjo, witam Cię!
 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Modlitwa wstępna: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Jasnogórska Pani, Wielka Boga - Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności posłannictwu Narodu, który przed tysiącem lat został obmyty w wodach Chrztu świętego. Składamy u Twoich stóp siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Odnawiamy śluby przodków naszych, by Ciebie uznać ponownie za naszą Patronkę i Królową naszego Narodu. Siebie i całą Ojczyznę polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Pieśń: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką.

Modlitwa:

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Nasz Ojcze, błagamy przez Jezusa Chrystusa, pozostając pod opieką Pani Jasnogórskiej, uzdrów nasze życie religijne, społeczne, rodzinne i narodowe, kulturalne i obyczajowe.

Wołajmy: Błagamy cię, Jasnogórska Pani.

 • K: Spraw, aby cała nasza Ojczyzna stała się jedną rodziną Bożą, żyjącą w zgodzie i sprawiedliwości.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Niech każdy Polak będzie posłuszny słowu Twojego Syna.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Bądź ostoją i wspomożeniem naszego Kościoła.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Bądź nam pomocą w walce z zepsuciem, niewiarą i jakimkolwiek zniewoleniem.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Utwierdź naród polski w jedności i wierności Krzyżowi Chrystusowemu.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

(dziesiątek Różańca św.)

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i dusze moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Tobie zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

Pieśń maryjna

Modlitwa kończąca: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Chcemy pamiętać o tym, ze Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość
i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Tobie ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

 • Pieśń przed błogosławieństwem
 • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Wizyt:

DziśDziś63
TydzieńTydzień217
OgółemOgółem877662