Szkoła BiblijnaW sobotę 11 października 2014 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Pastoralno-Administracyjnego w Ełku rozpoczną się pierwsze zajęcia Szkoły Animatorów Biblijnych. Jak podkreślają organizatorzy, jej celem jest pogłębienie duchowości biblijnej, poznanie zasad interpretacji Pisma Świętego, pomoc w wykorzystaniu tekstów biblijnych w duszpasterstwie oraz formacja biblijna.

Uczestnikami Szkoły Animatorów Biblijnych mogą być katecheci, animatorzy ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz każdy zainteresowany pogłębieniem duchowości biblijnej.

Szkołę Animatorów Biblijnych prowadzą diecezjalni bibliści:

  • ks. dr Jerzy Szorc
  • ks. dr Andrzej Jaśko
  • ks. dr Jacek Graszk

Zajęcia mają charakter cykliczny. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu przez dwa lata. Pierwszy rok zakończy się w maju. Jeden z prelegentów zauważył, że dla nas znajomość Biblii jest potrzebna nie po to, aby wchodzić w dyskusję ze świadkami Jehowy, ale po to, aby wchodzić w dialog z Bogiem.

„Bóg na swoje słowo domaga się odpowiedzi moim życiem. Odpowiedzi miłością na Miłość" – wyjaśnia ks. Jerzy Szorc.

Koordynacją zajęć zajmuje się Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

Zgłoszenia można kierować telefonicznie: tel. 87 621-68-14 lub kom. 501-142-057.

Wizyt:

DziśDziś18
TydzieńTydzień886
OgółemOgółem796491