herb bp J MazuraPozdrawiam wszystkie rodziny naszej diecezji ełckiej. Pozdrawiając rodziny myślę o małżonkach, dzieciach i młodzieży, babciach i dziadkach, starszych i schorowanych. Widząc wszystkie zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne, które uderzają w małżeństwo i rodzinę oraz jak jesteście zagonieni, zapracowani, przemęczeni, przeżywający różne trudności to pragnę przypomnieć wam słowa Chrystusa, które kieruje do Was:

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28).

Zachęcam Was do spotykania się z Chrystusem w gronie rodzinnym. On zna trudy i ciężary waszego życia. On jest z Wami, kiedy gromadzicie się razem, jako rodzina w waszym domu, mieszkaniu. On jest niewyczerpanym źródłem miłości, której potrzebujecie. On jest źródłem nadziei, bez której trudno jest żyć. Wsłuchujcie się w Jego głos, Jego słowa i obyście wypowiadali słowa pełne wiary: „Jezu ufam Tobie”.

Pamiętajmy, rodzina jest najważniejszym miejscem odkrywania i umacniania wiary. Małżonkowie chrześcijańscy jak uczył nas św. Jan Paweł II są wezwani, aby najpierw sami przyjęli w wierze Słowo Boże, a następnie
głosili je swoim dzieciom i „wszelkiemu stworzeniu” (por. Mk 16,15). Ojciec Święty wzywał, aby rodzice pełnili posługę ewangelizacyjną wobec dzieci od lat najmłodszych, aż do wieku dojrzewania i młodości. Mówił:

przyszłość ewangelizacji w dużej mierze zależy od Kościoła domowego. (Familiaris consortio 52).

Proszę wszystkie rodziny stawajcie się rzeczywistym podmiotem ewangelizacji i apostolstwa, bo wszyscy jesteśmy z chrztu świętego uczniami misjonarzami. Uczniami, bo przyjęliśmy wiarę. Misjonarzami, bo przekazujemy wiarę. Ewangelizujcie siebie samych i tych, do których Bóg was posyła. Pragnę Was zachęcić, abyście żyli radością wiary, umacniali się wzajemnie na drodze wiary i dzielić się wiarą, stawali się świadkami wiary.

Dzieci, obserwując zachowania rodziców próbują ich naśladować. Dzięki właściwym postawom rodziców uczą się również odróżniać dobro od zła i wybierać dobro oraz uczą się okazywania miłosierdzia. Dlatego też w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, warto jeszcze bardziej zatroszczyć się o wspólnotowe przeżywanie wiary w rodzinie. W tym szczególnym czasie łaski zachęcam do gromadzenia się na wspólnej modlitwie.

Niech te spotkania odbywają się przynajmniej w wybranym dniu każdego miesiąca, rozpoczynając od stycznia 2016 roku. Na takie spotkanie, które możemy nazwać spotkaniem modlitewno-ewangelizacyjnym został przygotowany program z tekstami do modlitwy i rozmowy w oparciu o przykazania Boże.

W czasie każdego spotkania będziecie uczestniczyć w katechezie na temat poszczególnych przykazań Dekalogu. Jak naucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego: Jezus swoim życiem i przepowiadaniem zaświadczył o wiecznej ważności Dekalogu (KKK 2076). Zachowywanie przykazań Dekalogu jest niezbędne człowiekowi wierzącemu do zbawienia. Zapewnia wzrost wiary, umacnia ją i wyraża. Jak powiedział papież Franciszek:

Bycie chrześcijaninem nie sprowadza się jedynie do wypełniania przykazań, ale oznacza bycie w Chrystusie, myślenie jak On, działanie jak On, miłowanie jak On. Jest przyzwoleniem, aby wziął On w posiadanie nasze życie i je przemienił, przekształcił, wyzwolił z ciemności zła i grzechu (Katecheza10.04.2013).

Z całego serca zachęcam Was, aby Wasze domy rodzinne stawały się miejscami modlitwy, oazami miłosierdzia. Poprzez modlitwę w gronie rodzinnym zapraszacie Chrystusa, aby był pośrodku was: małżonków, rodziców i dzieci. To spotkanie niech dodaje wam nadziei, że rodzina zjednoczona na modlitwie, zjednoczoną pozostanie.

Z serca dziękuję pracownikom Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz Wydziału Katechetycznego za przygotowanie tychże spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych ufając zarazem, że w czasie ich trwania będziecie
się modlić i przyjmować w sercu Słowo Boże, które pomoże Wam odnaleźć łaskę płynącą z przyjęcia i wypełniania Dekalogu, otworzyć się na działanie Boże i na nowo przyjąć zadania, jakie spoczywają na uczniu Chrystusa, wynikające z powołania chrześcijańskiego. Na owocne przeżywanie tych spotkań wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

+ Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

2020 rodzina zjednoczona na modlitwie 2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś45
TydzieńTydzień199
OgółemOgółem877644