061. Modlitwa rozpoczynająca rodzinne spotkanie ewangelizacyjne

Zgromadzeni na wspólnej modlitwie odmawiają „Modlitwę św. Bernarda”:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

2. Biblijne ujęcie VI przykazania

Odczytuje Ojciec lub Matka rodziny:

Jeśli chodzi o zainteresowanie, to nawet ludzie mający z Bogiem i Kościołem niewiele wspólnego, wiedzą co kryje się pod hasłem: szóste przykazanie. Hebrajski oryginał, który brzmi lo tinaf, czyli w dosłownym tłumaczeniu: nie popełniaj zdrady małżeńskiej. Nawiązuje do czasów starożytnych, kiedy bardzo ważne było prawo ciągłości rodu.

Przykazanie w pierwotnym brzmieniu miało zabezpieczyć klan przed obcą krwią, a głowie rodu dać pewność, że zrodzone dzieci, były faktycznie jego. Starożytne społeczeństwo, kiedy powstawał Dekalog, było również bardziej wymagające wobec kobiet niż mężczyzn w tej dziedzinie i kiedy kobiecie całkowicie zabraniano pozamałżeńskich relacji, to już mężczyźnie wolno było więcej, pod warunkiem, że chodziło o spotkania z kobietą, nie będącą mężatką.

W pewnym sensie żona stawała się własnością męża. Miało nawet to swój konkretny wymiar w tym, że ojciec panny młodej dostawał za nią określoną zapłatę (do dzisiaj jest to praktykowane wśród wielu plemion Afryki czy też Nowej Gwinei).

Taka była praktyka, którą widzimy w różnych fragmentach Pisma Świętego, co nie zmienia faktu, że zawsze miano świadomość, że ideałem zamierzonym przez Boga, był związek monogamiczny, w którym mężczyzna i kobieta są sobie równi. Tę harmonię zniszczył i wypaczył Boże plany grzech, rozprzestrzeniający się od początku dziejów człowieka. Najpierw pojawiła się zbrodnia, która miała swoje odzwierciedlenie w morderstwie Abla.

Potem potomek Kaina, znany jako Lamek, jeszcze bardziej oddalił się od Boga i poddał się działaniu grzechu. Widać to w dwóch jego postępkach. Najpierw wziął sobie dwie żony, czym sprzeciwił się pierwotnemu zamiarowi Boga, oraz miał skłonności do morderstw, nawet z tak błahych powodów, jak siniec (Rdz 4). Teksty biblijne niezwykle mocno piętnują grzech zdrady małżeńskiej, nie czyniąc w tym wyjątków także dla tak wielkiego króla jak Dawid.

Wymowny jest opis jego grzechu z Batszebą, żoną Uriasza Hetyty, który kończy się wielkim potępieniem ze strony Boga. Dopiero po głębokim żalu, Dawid otrzymuje przebaczenie. O Bożym ideale przypomniał Jezus, kiedy pytano Go o dopuszczalność rozwodów. Bardzo jasno stwierdza, że to Bóg ustanowił małżeństwo jednego
mężczyzny z jedną kobietą. Taki był Jego zamysł, gdyż to jedynie w takim związku, człowiek może się najpełniej zrealizować.

Ludzie na przestrzeni dziejów zawsze szukali usprawiedliwienia zdrady małżeńskiej. Jezus przypomniał faryzeuszom, że Mojżesz dał zgodę na list rozwodowy, ze względu na zatwardziałość serca. Dzisiaj tak modne jest życie w związku na próbę. Takie rozwiązanie może się sprawdzać przy kupnie auta, ale nie przy małżeństwie. Sfera seksualna w życiu człowieka jest bardzo wrażliwa. Każde nadużycie, zranienia zostawiają mniej lub bardziej bolesne ślady w psychice i na duszy człowieka.

Celem tego przykazania, nie jest bezmyślny zakaz dla zakazu, ale ochrona człowieka, także przed nim samym. Powstające kliniki, w których leczy się uzależnionych od erotyki, rozbite małżeństwa, oszukane kobiety i mężczyźni, są chyba najlepszym dowodem, że jest to dziedzina bardzo delikatna, która potrzebuje wyjątkowej ochrony.
Jezus swoim nauczaniem pogłębił znaczenie tego przykazania.

Mówi bardzo konkretnie, że grzech przeciw czystości nie zamyka się jedynie w czynie, ale rodzi się on w sercu. Bo właśnie w sercu, oczach i umyśle zaczyna się cudzołóstwo, które sprowadza kobietę lub mężczyznę do roli przedmiotu, który chce się mieć. Jezus mówi bardzo konkretnie: każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. 

Jeśli będziemy szukali w Biblii słowa pożądliwość, to pojawia się ono po raz pierwszy w kontekście rozmowy Ewy z wężem – szatanem. Jest to stan całkowicie sprzeczny z wolą Pana Boga. Dlatego w Biblii jest mowa o obszarach oddziaływania szóstego przykazania. Oprócz zdrady małżeńskiej istnieje cały szereg innych działań, które wynikają z pożądliwości i z chęci uprzedmiotowienia człowieka.

Zdecydowanie potępiona jest prostytucja, napiętnowany jest też homoseksualizm, rozwiązłość i wszelkie inne sfery życia, które z seksualności czynią bożka oraz powodują zniewolenie człowieka. Obecnie mamy do czynienia z zawiłą sytuacją w przekazie medialnym. Z jednej strony środki masowego przekazu mówią o konieczności ochrony sfery seksualnej, a z drugiej upowszechniają reklamy nasycone erotyzmem, seriale i inne programy o charakterze deprawującym.

Trudno się dziwić, że kolejne pokolenia idą za takimi wzorcami. Konieczny jest powrót do normalności, kiedy to powodem do dumy będzie stałość i wierność, wytrwanie razem pomimo kryzysów, a bycie dziewicą w dniu ślubu nie będzie sensacją, ale stanie się znowu najpiękniejszym darem, jaki można sobie w małżeństwie ofiarować.

3. Z nauczania św. Jana Pawła II

Odczytuje ojciec rodziny:

Co stało się z przykazaniem: „Nie cudzołóż” w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść?

Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłą jedność małżeńską, tak jak się to robić powinno, to znaczy zaczynając od budowania jedności ducha? Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności – pomimo całego trudu, a także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni?

Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta Boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodzinne? Pytania te stawiam przed Bogiem, stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce! (Łomża, 4 czerwca 1991 r.).

4. Spotkanie z Dekalogiem jest zaproszeniem do spotkania się z miłosierdziem Bożym. Z „Dzienniczka” św. s. Faustyny:

Czystość – ślub ten rozumie się sam przez się, że zabrania wszystkiego, co jest zakazane szóstym i dziewiątym przykazaniem Bożym, naturalnie – czyn, myśl, słowo, uczucie i... Rozumiem, że ślub uroczysty różni się od ślubu prostego, rozumiem to w całej rozciągłości.

Kiedy się nad tym zastanawiałam, usłyszałam w duszy te słowa: Jesteś oblubienicą moją na wieki, czystość twoja ma być więcej niż anielska, bo z żadnym aniołem nie wchodzę w tak ścisłą zażyłość jak z tobą. Najdrobniejszy czyn oblubienicy mojej ma wartość nieskończoną, dusza czysta ma moc niepojętą przed Bogiem (Dz. 534).

5. Pieśń: „Najświętsze Serce...” (s. 59)

6. Pismo Święte o VI przykazaniu

W Księdze Wyjścia czytamy: Nie będziesz cudzołożył (Wj 20, 14).

7. Katecheza

Ojciec lub Matka wprowadza w dyskusję

Jak już zostało powiedziane, to przykazanie chroni miłość małżeńską mężczyzny i kobiety przed zniszczeniem przez egoizm. VI przykazanie stoi nie tylko na straży czystości w relacji kobiety i mężczyzny, ale dzisiaj staje na straży normalności, na straży prawa naturalnego, tym samym prawa Bożego. W wyniku przemian społecznych i kulturowych przez agresywną propagandę tych, którzy chcą promować deprawację człowieka dochodzi do tego, że jesteśmy bardzo poranieni w naszej ludzkiej seksualności.

Promowanie dewiacji dostrzegamy nawet w organizowanych masowych wydarzeniach „kulturalnych”. Przykładem może być „Eurowizja”, którą wygrywa mężczyzna przebrany za kobietę. W najpopularniejszych serialach TV wprowadzane są wątki deprawujące. Tymczasem środki masowego przekazu przemilczają lub tylko zdawkowo informują o festiwalach i wydarzeniach ewangelizacyjnych, np. Koncert „Jednego serca i jednego ducha”, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi trwa w uwielbieniu Boga.

To, co pod nazwą „ kultura” dzisiaj jest lansowane oddziaływuje na myślenie społeczne. Jakikolwiek sprzeciw środowisk chrześcijańskich wzbudza krytykę i debaty medialne. Media stwarzają taką atmosferę, że jako katolicy czujemy się osamotnieni w swoich poglądach, przekonaniach. Tymczasem z odwagą powinniśmy głosić i ukazywać prawdę, że deprawacja zawsze niszczy człowieka. Dlatego warto zawalczyć o czystość swoich myśli, słów i czynów.

Prowadzący spotkanie odczytuje pytania i zachęca do rozmowy:

. Jak rozumiem stwierdzenie, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego? Czy w każdych okolicznościach pamiętam o godności osoby ludzkiej?
. W jaki sposób dbam o czystość swojej wyobraźni, czy nie gorszę innych słowem lub czynem?
. Na czym polega praca nad tym, aby żyć w czystości?
. Dlaczego grzechem jest życie w wolnych związkach?
. Jakie mogą być przyczyny grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu?
. Co znaczy, że czystość jest darem i cnotą?

Zapamiętajmy: Bóg, stwarzając człowieka jako „mężczyznę i niewiastę”, obdarzył ich taką samą godnością osobową. Każdy człowiek, mężczyzna i kobieta, powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową (KKK 2393). Chrystus jest wzorem czystości. Każdy ochrzczony jest powołany do życia w czystości zgodnie ze swoim stanem życia (KKK 2394).

11. Litania do Bożego Miłosierdzia z Dzienniczka św. s. Faustyny (s. 61)

12. Zawierzenie Rodziny Miłosierdziu Bożemu (s. 63)

13. Apel Jasnogórski (s. 61) – w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja 105,1 FM lub TV Trwam).

2020 rodzina zjednoczona na modlitwie 2019 rodzina zjednoczona na modlitwie 2018 rodzina zjednoczona na modlitwie 2017 rodzina zjednoczona na modlitwie 2016 rodzina zjednoczona na modlitwie

Wizyt:

DziśDziś157
TydzieńTydzień310
OgółemOgółem897883