SŁOWO BISKUPA EŁCKIEGO

Słowo Biskupa Ełckiego J.E. ks. bp. Jerzego Mazura SVD

herb-bp-J-Mazura
W noc betlejemską Bóg objawił ludzkości Miłość jaką ma ku nam: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Te słowa wskazują, że człowiek oraz świat są umiłowani przez Boga. Przeżywając Święta Bożego Narodzenia pamiętajmy, że to nie tylko czas odpoczynku, choinek, prezentów, pięknych obyczajów, czy nawet czas umacniania więzi międzyludzkich w trakcie rodzinnych i przyjacielskich spotkań.

herb-bp-J-MazuraSiostry i Bracia, Umiłowani Diecezjanie!

Tegoroczny Adwent, czas modlitwy, czuwania i przygotowania się na spotkanie z Panem będziemy przeżywać w Roku Wiary. Rok ten przypomina nam, abyśmy na nowo odkryli radość bycia ludźmi wierzącymi, dostrzegając prawdę, wartość i piękno naszej wiary oraz entuzjazm w jej przekazywaniu. Słowa z Listu do Hebrajczyków „Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary" (Hbr 4,14) mogą stać się dla nas wszystkich myślą przewodnią w przeżywaniu Roku Wiary. Słowa te jednocześnie wyrażają istotę hasła roku duszpasterskiego: „Być solą ziemi", który dzisiaj, w I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy.


herb-bp-J-MazuraZ radością, ufnością i nadzieją podchodzimy do decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI o inauguracji Roku Wiary, który trwać będzie od 11 października 2012 r. do uroczystości Chrystusa Króla, czyli dnia 24 listopada 2013 r. Okazją do ogłoszenia tej duszpasterskiej inicjatywy jest 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II, który „przypominał fundamenty wiary i wytyczał kierunki jej głoszenia we współczesnym świecie" oraz 20. rocznica ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, który współczesnemu człowiekowi ukazuje „siłę i piękno wiary" (Pf 4).

Ogłaszając Rok Wiary, Ojciec Święty napisał, że „jest [on] zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata" (Pf 5) i ma się przyczynić do tego, aby wszyscy wierni lepiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, chcemy w naszym lokalnym Kościele diecezji ełckiej – poprzez modlitwę, pobożne praktyki religijne i przykład chrześcijańskiego życia – włączyć się w „godne i owocne" przeżycie Roku Wiary...

Wizyt:

DziśDziś12
TydzieńTydzień1962
OgółemOgółem907568