Obraz-bez-sukienek 500px
Wspomnieniem św. Justyna, rozpoczynamy VII Miesiąc Nowenny przed Peregrynacją, która stanowi nasze duchowe przygotowanie się do tak wielkiego wydarzenia w naszej diecezji.

TEMAT SIÓDMEGO MIESIĄCA NOWENNY (CZERWIEC 2013):

W INTENCJI MŁODZIEŻY, ABY SWOJE ŻYCIE BUDOWAŁA NA SKALE

 WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 • Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...
 • Módlmy się w intencji młodzieży, aby wstawiennictwo Matki Mądrości umacniało młodych ludzi w odważnym budowaniu swojego życia na Chrystusie i z Chrystusem. Ciebie prosimy...

MODLITWA MIESIĄCA (przed lub po Mszy św.)

Maryjo, Matko Mądrości, Ty jesteś jutrzenką, która poprzedza wschód Słońca sprawiedliwości, Chrystusa, naszego Odkupiciela. Najświętsza Maryjo Panno naucz młodych ludzi rozeznawać wolę Ojca niebieskiego wobec ich życia. Wyjednaj im moc i mądrość, aby umieli rozmawiać z Bogiem i mówić o Bogu. Niech młodzież przynaglona Twoim przykładem buduje swoje życie na Skale, stając się głosicielami Chrystusowej nadziei, miłości i pokoju. Razem z Tobą Maryjo wołamy do Pana Jezusa w IV tajemnicy chwalebnej Różańca św. Wniebowzięcie NMP. (dziesiątek Różańca św.)

ROZWAŻANIE NA SIÓDMY MIESIĄC NOWENNY (materiał opracował ks. Przemysław Zamojski)

NABOŻEŃSTWO MARYJNE

 • Pieśń na rozpoczęcie: O Maryjo, witam Cię!
 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Modlitwa wstępna: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Jasnogórska Pani, Wielka Boga - Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności posłannictwu Narodu, który przed tysiącem lat został obmyty w wodach Chrztu świętego. Składamy u Twoich stóp siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Odnawiamy śluby przodków naszych, by Ciebie uznać ponownie za naszą Patronkę i Królową naszego Narodu. Siebie i całą Ojczyznę polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Pieśń: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką.

Modlitwa:

Błagamy Cię Boże, przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej, w intencji młodzieży, aby swoje życie budowała na Skale, jaką jest Chrystus. Tylko Zbawiciel może bowiem w pełni zaspokoić najgłębsze oczekiwania umysłu i serca człowieka.

Wołajmy: Błagamy cię, Jasnogórska Pani.

 • K: Maryjo przez Twoje pośrednictwo prosimy o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o motywy życia i nadziei dla naszej młodzieży.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Pomóż młodym ludziom pokonać wszelką beznadziejność, lecz z grzechów i niemocy, wydobywaj z klęski i błędu, chroń przed lekceważeniem życia i tym wszystkim, co zdrowiu i życiu zagraża.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Uproś Maryjo u Swojego Syna dar odważnego odczytywania chrześcijańskiego powołania.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Zachowaj młodzież od samotności, umacniaj w obliczu bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Rodzicom daj łaskę wdzięczności za dar życia ich syna czy córki .
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Maryjo naucz młodych ludzi być obecnymi w Kościele i życiu społecznym.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

(dziesiątek Różańca św.)

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i dusze moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Tobie zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

Pieśń maryjna

Modlitwa kończąca: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Chcemy pamiętać o tym, ze Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość
i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Tobie ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

 • Pieśń przed błogosławieństwem
 • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Wizyt:

DziśDziś153
TydzieńTydzień785
OgółemOgółem863381