Obraz-bez-sukienek 500px
Wspomnieniem św. Józefa Rzemieślnika, patrona świata pracy, rozpoczynamy VI Miesiąc Nowenny przed Peregrynacją, która stanowi nasze duchowe przygotowanie się do tak wielkiego wydarzenia w naszej diecezji.

TEMAT SZÓSTEGO MIESIĄCA NOWENNY (MAJ 2013)

O LICZNE I DOBRE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 • Módlmy się w intencji Kościoła Ełckiego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...
 • Módlmy się w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, aby wstawiennictwo Matki Kapłanów wypraszało powołanym wierność Bożym tajemnicom i owocowało w życiu młodych radosną odpowiedzią na wezwanie Zbawiciela. Ciebie prosimy...

MODLITWA MIESIĄCA (przed lub po Mszy św.)

Maryjo, łaski pełna i Matko łaski, Matko Kapłanów, otaczaj opieką biskupów i prezbiterów, którzy podobnie jak Ty, zostali wezwani do współdziałania z Duchem Świętym, aby Jezus rodził się na nowo w sercach wiernych. Wypraszaj biskupom i prezbiterom, u troskliwego Ojca łaskę, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Niech przy Twojej pomocy Matko Najlepsza, wprowadzają ludzi na drogę pojednania i sprawią, aby Eucharystia była źródłem siły w życiu wiernych, nad którymi sprawują pieczę pasterską. Razem z Tobą Maryjo wołamy do Pana Jezusa w III tajemnicy chwalebnej Różańca św. Zesłanie Ducha Świętego. (dziesiątek Różańca św.)

ROZWAŻANIE NA SZÓSTY MIESIĄC NOWENNY (materiał opracował ks. Przemysław Zamojski)

O ile przyjmiemy, że Bóg odpowiada na nasze prośby na miarę potrzeby, która rodzi się w sercu – to możemy śmiało powiedzieć, że powołanie kapłańskie, zakonne czy misyjne jest odpowiedzią na jakieś ludzkie wołanie, na jakąś biedę, której dana społeczność ludzkimi środkami nie potrafi zaradzić, na jakiś ból, który domaga się ukojenia, na jakąś tęsknotę.

Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne – więc zapewne dostrzegamy jak bardzo dzisiaj potrzeba kogoś, kto będzie swoim życiem niósł obecność Boga, który troszczy się o to by nikt nie zginął, ale by wszystkich zaprowadzić do nieba.

Skoro tych powołań w różnych częściach świata zaczyna brakować – trzeba zapytać o to jak bardzo pragniemy świętości, i czy jej pragniemy. Realizacja powołania jest poszukiwaniem woli Boga, odpowiedzią na Jego miłość – jeżeli tego w głębi naszych serc będziemy szukali, Bóg da nam w odpowiedzi świętych przewodników i orędowników, jak działo się to na przestrzeni ludzkiej historii. „Głębia przyzywa głębię" – Bóg budzi w duszy ludzkiej wołanie o coś, co jest na jej miarę, coś co przerasta samego człowieka i prowadzi do nieśmiertelności. Ponieważ doświadczamy niewystarczalności naszych ludzkich środków wołajmy tym intensywniej i częściej o Bożą pomoc.

Modlitwa o powołania jest więc wezwaniem do nawrócenia się każdego i każdej z nas. Każdy może być jeszcze bardziej autentyczny, jeszcze bardziej pokorny i jeszcze bardziej szukający Boga. Wydaje się, że dzisiaj coraz mniej ludzi potrzebuje Boga. Widzimy demoralizację i publiczne zgorszenie, które dokonuje się w majestacie prawa. Niektórzy z pośród nas zaczynają myśleć, że obecnie trzeba tak żyć, że nie da się życia Bogu ofiarować bez reszty, że prawda ewangeliczna to tylko jakiś ideał, jakieś marzenie.

Są też tacy, którzy twierdzą, że nie ma już świętych kapłanów i sióstr zakonnych, a ich świadectwo to tylko zewnętrzny efekt dobrego kamuflażu. Niech z ust naszych popłynie serdeczna modlitwa o ich świętość, sami przejmijmy się osobistą relacją z Bogiem –wtedy, przynajmniej w niektórych sercach wzniecimy iskrę nadziei na inny świat.

Maryja nosiła w sercu całą modlitwę i nadzieję Izraela. Nosiła w sercu głębię poszukiwania Boga. To nieustanne szukanie i odnajdywanie Go było dychotomią, która charakteryzowała Jej powołanie. Najbardziej jest to widoczne w zwiastowaniu, kiedy zgadzając się na odwieczne Boże zamiary przyjmuje Jezusa. To odnajdywanie Boga możemy kontemplować w scenie odnalezienie Jezusa w świątyni jerozolimskiej, gdzie On sam pozostał dla „:Bożej sprawy.

"Pod krzyżem Maryja pozostaje niemym świadkiem i uczestnikiem cierpienia swego Syna będąc wierna do końca. Dzisiaj rodzi duchowych synów i córki do nowego życia według ewangelii. Rodzi nowych powołanych, którzy uciekając się pod Jej opiekę naśladują Jej życie. Przygotowując się do odwiedzin wizerunku Matki Bożej prośmy o nawrócenie naszych serc, by rosło w nas pragnienie świętości. To pragnienie może stać się wołaniem, które usłyszy wielu przyszłych żniwiarzy wezwanych przez Pana.

NABOŻEŃSTWO MARYJNE

 • Pieśń na rozpoczęcie: O Maryjo, witam Cię!
 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Modlitwa wstępna: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Jasnogórska Pani, Wielka Boga - Człowieka Matko! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo! Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności posłannictwu Narodu, który przed tysiącem lat został obmyty w wodach Chrztu świętego. Składamy u Twoich stóp siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Odnawiamy śluby przodków naszych, by Ciebie uznać ponownie za naszą Patronkę i Królową naszego Narodu. Siebie i całą Ojczyznę polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Pieśń: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką.

Modlitwa:

Błagamy Cię Boże, przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej, o powołania kapłańskie i zakonne w rodzinach naszej Parafii. Poślij na swoje żniwo kapłanów - głosicieli Słowa, szafarzy sakramentów i przewodników wspólnoty, którzy będą przeżywać swoje kapłaństwo jako szczególną drogę do świętości.

Wołajmy: Błagamy cię, Jasnogórska Pani.

 • K: Prowadź Ojca Świętego, Biskupów i Duszpasterzy parafialnych drogą posługi uświęcenia.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Proś Maryjo Pana Boga o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Uproś Maryjo u Swego Syna dar odważnego odczytywania powołania do służby Bożej.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Złącz wierzących w szacunku do kapłanów Twojego Syna.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Rodzicom daj łaskę wdzięczności za dar powołania ich syna czy córki.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Bądź Przewodniczką w zgodnej współpracy świeckich z kapłanami.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.
 • K: Przyjmij wszystkie nasze prośby, które Tobie przedstawiamy.
 • L: Błagamy Cię, Jasnogórska Pani.

(dziesiątek Różańca św.)

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i dusze moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Tobie zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen.

Pieśń maryjna

Modlitwa kończąca: Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego (fragment). Chcemy pamiętać o tym, ze Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Twojego Syna, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjmij nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość
i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twojego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Tobie ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

 • Pieśń przed błogosławieństwem
 • Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Wizyt:

DziśDziś148
TydzieńTydzień780
OgółemOgółem863376