herb-bp-J-Mazura
Przewielebni Księża Proboszczowie, Umiłowani Diecezjanie

Wielką łaską dla naszej diecezji będzie przyjęcie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym Wizerunku Nawiedzenia. Czas przygotowania i pierwszych tygodni nawiedzenia przypada w Roku Wiary, stąd obraliśmy hasło „Maryjo, bądź nam Przewodniczką w wierze!". 

Zanim – 21 września 2013 roku – rozpocznie się Peregrynacja, wyruszy z terenu naszej diecezji XXI Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Dla przypomnienia powiem, że jej zasadnicza grupa wyrusza z Ełku 28 lipca, aby stanąć na Jasnej Górze dokładnie po dwóch tygodniach tj. 11 sierpnia 2013 roku. Niektóre grupy wyruszają ze swoich miejscowości dzień lub dwa wcześniej i na trasie łączą się z zasadnicza grupą.

Tegoroczna pielgrzymka ma wyjątkowy charakter, bowiem podczas jej uroczystego zakończenia – w niedzielę 11 sierpnia – podczas Mszy św. w Kaplicy Jasnogórskiej przed Cudownym Wizerunkiem, uroczyście zaprosimy Maryję do odwiedzin naszej Wspólnoty diecezjalnej w Jej Świętym Wizerunku Nawiedzenia Serdecznie zapraszam do licznego udziału w tegorocznym pielgrzymowaniu na Jasną Górę.

Kto chciałby jeszcze wziąć udział w pielgrzymce, niech zgłosi się do Księdza Proboszcza lub do Księdza Przewodnika w danym rejonie (więcej informacji znajduje się na stronie diecezjalnej: www.diecezjaelk.pl i na stronie Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego: www.wdo.elk.pl).Jest jeszcze wiele parafii, z których nie było do tej pory reprezentantów we wspomnianej pielgrzymce. Jeśli nie możemy wybrać się na całą pielgrzymkę to jest sposobność dołączyć do pątników na trasie.

Można wziąć udział w ostatnim dniu pielgrzymowania (od miejscowości Mykanów pod Częstochową – wyjście o godz. 5.00 lub od miejscowości Lubojnia – wyjście o godz. 7.00) lub przyjechać na powitanie, na Jasną Górę. Przywitanie pielgrzymów przed szczytem jasnogórskim jest planowane (11 sierpnia) około godz. 10-tej.

Z całego serca zapraszam Umiłowanych Diecezjan do podjęcia trudu pielgrzymowania. Proszę także Czcigodnych Duszpasterzy o słowa zachęty i ewentualnego objaśnienia dla osób, które podejmą po raz pierwszy decyzję pójścia na Jasną Górę.

To niezwykłe przeżycie i doświadczenie wiary. Tak wiele ważnych spraw mamy do przedstawienia Bogu i polecenia ich w modlitwie przez pośrednictwo Matki Zbawiciela. Oczekując na spotkanie, na szlaku pielgrzymim i w sanktuarium Jasnogórskim, ogarniam wszystkich Was modlitwą i błogosławię.

+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

Wizyt:

DziśDziś28
TydzieńTydzień1978
OgółemOgółem907584