herb-bp-J-MazuraZ radością, ufnością i nadzieją podchodzimy do decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI o inauguracji Roku Wiary, który trwać będzie od 11 października 2012 r. do uroczystości Chrystusa Króla, czyli dnia 24 listopada 2013 r. Okazją do ogłoszenia tej duszpasterskiej inicjatywy jest 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II, który „przypominał fundamenty wiary i wytyczał kierunki jej głoszenia we współczesnym świecie" oraz 20. rocznica ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, który współczesnemu człowiekowi ukazuje „siłę i piękno wiary" (Pf 4).

Ogłaszając Rok Wiary, Ojciec Święty napisał, że „jest [on] zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata" (Pf 5) i ma się przyczynić do tego, aby wszyscy wierni lepiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, chcemy w naszym lokalnym Kościele diecezji ełckiej – poprzez modlitwę, pobożne praktyki religijne i przykład chrześcijańskiego życia – włączyć się w „godne i owocne" przeżycie Roku Wiary...

Zapoznaj się z pełną treścią listu bp. Jerzego Mazura.

{loadnavigation}

Wizyt:

DziśDziś143
TydzieńTydzień775
OgółemOgółem863371