herb bp J MazuraW tym roku duszpasterskim Kościół w Polsce podejmuje refleksję nad Eucharystią. Towarzyszy mu hasło: Wielka tajemnica wiary. Rozważania te mają nas prowadzić do pogłębionej wiedzy i wiary o Eucharystii, aby nasze uczestnictwo w niej było autentycznym spotkaniem z Jezusem Eucharystycznym.

Nieustannie trzeba nam odkrywać, że Eucharystia jest darem obecności Chrystusa w Kościele i dla Kościoła. Nie możemy żyć bez Eucharystii. Eucharystia jest odpowiedzią na najgłębsze i najważniejsze pytania. Jest nadzwyczajnym darem miłości, który Bóg nieustannie ofiarowuje. Na zakończenie każdej Mszy św., słyszymy słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Są to słowa posłania.

Przypominają misję, którą Chrystus w chwili wniebowstąpienia powierzył swym uczniom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Słowa te są rozesłaniem wiernych do dawania świadectwa Jezusowi całym swoim życiem. Wszyscy powinniśmy czuć się posłani «jako misjonarze Eucharystii» do wszystkich środowisk, by dzielić się wielkim darem, który otrzymaliśmy. Uczył nas św. Jan Paweł II, że ten, „kto spotyka Chrystusa w Eucharystii, nie może nie głosić swym życiem miłosiernej miłości Odkupiciela”. A podstawowym miejscem tej misji jest rodzina.

Dzięki wspólnej modlitwie i rozmowie w gronie rodziny doświadczycie łaski jedności. Liczne świadectwa potwierdzają, że wspólna modlitwa ocaliła wiele małżeństw i rodzin. Jak mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty: „Rodzina złączona w modlitwie, staje się jednością i już nią pozostanie, ponieważ będziecie kochać się wzajemnie tak, jak Bóg was kocha.” Wspólne spotykanie się w gronie rodziny jest tym bardziej dzisiaj konieczne, gdyż jesteśmy świadkami licznych ataków skierowanych w rodzinę, ośmieszania wartości chrześcijańskich, rozpowszechniania ideologii antychrześcijańskich, przeciwnych nauczaniu Kościoła. Eucharystia jest bronią i tarczą przeciw złu, grzechowi i szatanowi. Idźcie przez życie z Eucharystią, a wtedy zapanuje w rodzinach wiara, odrodzi się miłość i umocni się nadzieja.

Mam nadzieję, że tematyka proponowanych spotkań jeszcze bardziej obudzi w nas świadomość odpowiedzialności za przekaz wiary w waszych rodzinach oraz potrzebę stałej troski o rozwój życia religijnego, a szczególnie życia Eucharystią. Zachęcam was słowami św. Jana Pawła II z Listu apostolskiego: „Zostań z nami Panie”

(…) odkrywajcie na nowo dar Eucharystii jako światło i moc dla waszego codziennego życia w świecie, w wykonywaniu waszych zawodów i w różnych sytuacjach. Przede wszystkim odkrywajcie go, żyjąc w pełni pięknem i misją rodziny (MnD 30).

Zachęcajcie siebie nawzajem do takiego spojrzenia na swoje życie, aby nie zabrakło w nim wartości duchowych: Eucharystii, wspólnej modlitwy, adoracji przed Najświętszym Sakramentem, kontaktu z Kościołem, praktykowania życia sakramentalnego. Przyjaźń z Bogiem i więź z Kościołem katolickim to pewna gwarancja waszego szczęścia i szczęścia waszych dzieci. 

Pragnę także słowami Sługi Bożego Ks. Kazimierza Hamerszmita przypomnieć i zachęcić Was do wspólnej modlitwy: „Drodzy Rodzice, bądźcie przekonani i pamiętajcie, że czas, który Wasze dzieci poświęcają Bogu - na modlitwę, Mszę świętą, Sakramenty święte czy naukę religii - to nie czas stracony, ale najpożyteczniej wykorzystany.

Łatwiej wychować dobre dziecko, gdy ono jest pobożne. Prowadźcie je do Pana Jezusa, bo wtedy obok wysiłku Waszego dojdzie błogosławieństwo Boże dla Was, dla Waszego i tych dzieci pożytku. (…) Z Jezusem w życiu jest najprzyjemniej i najbezpieczniej”.

Niech te spotkania, rozpoczynając od stycznia 2020 roku, odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i w dogodnym dla was czasie. Trwajcie razem z waszymi dziećmi, wnukami na tych spotkaniach modlitewno ewangelizacyjnych. Zachęcajcie dzieci do modlitwy osobistej. Zadbajcie również o modlitwę małżeńską, ponieważ wasza wspólna modlitwa scala małżeństwo. Tegoroczne tematy spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych są poświęcone Eucharystii. W obecnych czasach istnieje również szczególna potrzeba nieustannego przypominania rodzinie jej powołania i misji w Kościele. 

Z serca dziękuję Dyrektorowi i pracownikom Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego oraz wszystkim, którzy podjęli trud przygotowania tych spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych. Zapewniam o moich modlitwach w intencjach Waszych rodzin, a na owocne przeżywanie tych spotkań wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Bp Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

Wizyt:

DziśDziś129
TydzieńTydzień282
OgółemOgółem897855