herb-bp-J-Mazura
W noc betlejemską Bóg objawił ludzkości Miłość jaką ma ku nam: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Te słowa wskazują, że człowiek oraz świat są umiłowani przez Boga. Przeżywając Święta Bożego Narodzenia pamiętajmy, że to nie tylko czas odpoczynku, choinek, prezentów, pięknych obyczajów, czy nawet czas umacniania więzi międzyludzkich w trakcie rodzinnych i przyjacielskich spotkań.

Święta Bożego Narodzenia dla nas chrześcijan, to przede wszystkim dobry czas ku temu, aby zagłębiając się w chrześcijańską tradycję rozważać narodziny Jezusa Chrystusa i Jego rolę w zbawieniu ludzkości. Wiedza i tradycja zakotwiczona w przeżyciu wiary, poprowadzą nas od objawienia Słowa Bożego, poprzez żłóbek w Betlejem i publiczną działalność Jezusa w Galilei i Judei aż po Golgotę i paschalne zwycięstwo. Otwarte na chrzcie świętym podwoje wiary (por. Dz 14, 27) wprowadzają i nas na tę drogę. Przed nami kroczy Jezus niosąc ludziom w darze objawienie się Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Idzie jako Zbawiciel, przychodzi z wielką łaską, żeby nas zbawić.

Pełny tekst Orędzia Biskupa Ełckiego na Boże Narodzenie Roku Pańskiego 2012

 

Wizyt:

DziśDziś145
TydzieńTydzień777
OgółemOgółem863373